Ehrenborg Rekrytering

Search & rekrytering | Karriärcoaching | Employer branding

Finns det något som kallas Agil rekrytering? Ja, jag tror det. Att driva arbetet framåt genom frekventa, regelbundna avstämningar med kunden, att vara öppen för förändrade krav under resans gång, att våga pröva, iförkasta, pröva och lära tror jag är nyckeln till ett värdeskapande rekryteringss-samarbete.

Jag drivs av att hjälpa företag och individer att växa och utvecklas. Oavsett om det handlar om ett företag som behöver anställa, en individ som behöver komma vidare i sitt yrkesliv eller ett employer brand som behöver förstärkas, så är kunskap och tydlighet kring vem man är och vad man drivs av, nyckel till att finna sin väg framåt.

 

Dela på...